Bazy danych dla branży turystycznej
Interesują Cię bazy firm branży turystycznej?
Podaj swój e-mail, aby otrzymywać informacje:
zapisz    wypisz

Regulamin TUR-BAZY.PL


DEFINICJE:
FIRMA - Grupa STBI Sp. z o.o.
ADRES - Polska, 30-619 Kraków, ul. Gołaśka 5/20
SERWIS - TUR-BAZY.PL


§18
Sprzedaż Baz prowadzona na tej stronie jest przez firmę FAB Łukasz Odziewa Sp. j., 30-619 Kraków ul. Gołaœka 5/20, NIP (679-290-33-00). Same bazy sš jednak produktem Grupa STBI Sp. z o.o. i ich nabywca akceptuje następujące warunki licencji:

*** UMOWA LICENCYJNA ***

Bardzo ważne: Przeczytaj ten dokument, zanim zaczniesz używać załączone oprogramowanie. Jego akceptacja lub użycie programu jest równoznaczna z tym, iż zapoznałeś się z warunkami niniejszej umowy i w pełni je aprobujesz.

I. Niniejsza umowa licencyjna dotyczy Bazy .............., edycja ....., zawierającej dane .... ............., zwanej w dalszej części "BAZ".

II. Umowa licencyjna zawierana jest pomiędzy firmą Grupa STBI Sp. z o.o., Kraków, ul. Gołaśka 5/20 (tel. +48-12-267-79-70, http://www.tur-bazy.pl serwis@tur-bazy.pl), zwaną dalej "LICENCJONODAWCĄ", a legalnym nabywcą BAZY, który w dalszej części będzie określany jako "UŻYTKOWNIK".

III. BAZA podlega ochronie prawnej zarówno jako "baza danych" - na podstawie przepisów o ochronie baz danych, jak również jako oprogramowanie, które umożliwia z niej korzystanie - na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa do BAZY wynikające z wspomnianych przepisów przysługują LICENCJODAWCY, jako jej producentowi i autorowi.

IV. Tylko zachowanie wszystkich postanowień niniejszej umowy oraz poszanowanie przysługujących LICENCJODAWCY praw autorskich oraz prawa do bazy danych pozwala legalnie użytkować BAZĘ.

V. BAZA jest dostarczana w formie programu komputerowego działającego w systemie Microsoft Windows 98/SE/ME/2000/XP.

VI. Na podstawie niniejszej umowy licencyjnej UŻYTKOWNIK, który nabył BAZĘ od LICENCJODAWCY, uzyskuje nieprzechodnie prawo do zainstalowania BAZY, jej uruchamiania i pobierania z niej danych na należącym do UŻYTKOWNIKA komputerze(tj. komputerze znajdującym się w posiadaniu UŻYTKOWNIKA lub stanowiącym jego własność).
Z jednego egzemplarza BAZY UŻYTKOWNIK może jednocześnie korzystać w wyżej opisany sposób tylko na jednym komputerze jednocześnie. Baza w formie elektronicznej (plik, nie CD) do pełnego działania wymaga skonfigurowania oficjalnego konta poczty e-mail należącego do firmy.

VII. BAZA może być wykorzystywana w opisany w pkt VI sposób tylko dla potrzeb własnych UŻYTKOWNIKA.
Bez pisemnej zgody LICENCJODAWCY zabronione jest w szczególności:
1.świadczenie za pomocą BAZY lub danych z niej pobranych usług marketingowych na rzecz innych niż UŻYTKOWNIK podmiotów,
2.udostępnianie w dowolny sposób egzemplarza BAZY innym niż UŻYTKOWNIK podmiotom, w szczególności poprzez jego rozpowszechnianie (w tym sprzedaż), bezpośrednie przekazywanie, najem, użyczanie lub wypożyczanie,
3.udostępnianie w dowolny sposób całości lub części danych pobranych z BAZY innym niż UŻYTOWNIK podmiotom, w szczególności poprzez ich rozpowszechnianie (w tym sprzedaż), bezpośrednie przekazywanie, najem, użyczanie lub wypożyczanie,
4.wykonywanie na BAZIE testów i stosowanie jej do celów szkoleniowych,
5.dokonywanie prób modyfikacji oprogramowania BAZY lub jego dekompilacji,
6.pobieranie z BAZY danych w sposób inny niż przez normalną interakcję oprogramowania z człowiekiem.

VIII. UŻYTKOWNIK jest zobowiązany zapewnić ochronę BAZY przed korzystaniem z niej w jakikolwiek sposób przez nieuprawnione podmioty oraz przed jej skopiowaniem (dotyczy to także kopiowania całości lub części danych zawartych w BAZIE) pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej określonej w pkt X. umowy.

IX. W przypadku utraty lub uszkodzenia oryginalnego nośnika możliwe jest odpłatne zamówienie jego duplikatu u LICENCJODAWCY. UŻYTKOWNIK ma prawo do wykonania jednej kopii zapasowej nośnika (kopia zapasowa nie może być używana bez pisemnej zgody LICENCJODAWCY, a jej używanie bez tej zgody stanowi naruszenie niniejszej umowy licencyjnej).

X. W wypadku naruszenia przez UŻYTKOWNIKA (poprzez działanie lub zaniechanie) praw LICENCJODAWCY lub postanowień niniejszej umowy licencyjnej UŻYTKOWNIK:
1.traci prawo do korzystania z BAZY,
2.zobowiązany jest do zwrotu LICENCJODAWCY nośnika zawierającego BAZĘ i wszystkich jej kopii zapasowych,
3.zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez LICENCJODAWCĘ na skutek naruszenia, w tym również do zwrotu utraconych przez LICENCJODAWCĘ korzyści.

XI. Program zawiera dane aktualne na moment określony w opisie Bazy podanym w ofercie. LICENCJODAWCA nie może zapewnić pełnej aktualności wszystkich danych z powodu normalnych zmian na rynku. Po upływie 2 sezonów (w przypadku Rosji i krajów Europy Wschodniej 1 sezonu) BAZĘ należy uznać za mało aktualną. Z BAZY można korzystać również po upływie tego okresu bez żadnych ograniczeń czasowych, jednakże dane w niej zawarte mogą stać się w dużej części nieaktualne.

XII. LICENCJODAWCA dołożył wszelkich starań, aby program był bezbłędny. LICENCJODAWCA nie odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone przez program w wyniku interakcji z komputerem UŻYTKOWNIKA.

XIII. W przypadku kłopotów technicznych lub problemów z korzystaniem z BAZY prosimy o kontakt z Licencjonodawcą pod adresem e-mail serwis@tur-bazy.pl (maksymalny czas odpowiedzi 2 dni robocze) lub telefonem +48-12-267-79-70.

XIV. BAZĘ można nabyć w legalny sposób tylko od LICENCJODAWCY. Wejście w posiadanie BAZY lub całości, względnie części danych w niej zawartych w jakikolwiek sposób od innych osób fizycznych lub prawnych bez pisemnej zgody LICENCJODAWCY nie daje posiadaczowi prawa do korzystania z niej, jest nielegalne i stanowi przestępstwo oraz daje podstawę do wystąpienia z roszczeniami o charakterze cywilnoprawnym zarówno w stosunku do nielegalnego posiadacza jak i osoby, która przekazała BAZĘ lub dane.

XV. Umowa licencyjna podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

XVI. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy stronami niniejszej umowy rozstrzygane będą wyłącznie przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby LICENCJODAWCY.


Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Szczegóły w regulaminie.
OK, zamknij

LOT walczy o pasażerów

Nowy przewoźnik zapowiada loty z Gdańska

Izabell Restauracja Izabela Andrzejewska

DORIS TRAVEL

Hotel-Restauracja Perła

Błędne Koło

Dom Wypoczynkowy - Dom Sportowca *

Inter-Bar-Motel

Zmiany w zarządzie Portu Lotniczego Bydgoszcz

SPAN TRAVEL Sp. z o.o.

Ogród Smaków

Cafe Bordo

Storczyk Bar Zdzisława Kucharczyk

Mama's Hostel

Aktiv Tour

Firma "Brzechwa" "Nasza Chata"

Orex Travel poszerza ofertę na sezon letni

Fregata-Alpol

Cobra-Club Kawiarnia Ryszard Kalemba

Rotax SC. PTUH. Kołodziej T., Wołowiec J.

Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Oddział Ziemi Nyskiej

NIEBIESKA PLANETA

Hajduczek

Ogłoszenia praca turystyka, w turystyce